Vooraleer tot samenwerking wordt overgegaan, stellen wij steeds een vrijblijvend intakegesprek voor. Dit laat ons toe om uitgebreid te luisteren naar uw verwachtingen, maar ook om een gefundeerd advies te geven over een mogelijke aanpak van uw problematiek.

Uit dit intakegesprek zal eveneens blijken  welke eventuele formule voor businesscoaching het meest geschikt is. Vaak begint dit trouwens met specifiek project op basis van een  fixed price, die later evolueren naar een raamovereenkomst of insourcing voor een welbepaalde periode.

Het intakegesprek is in alle geval gratis en vrijblijvend: het is een investering die wij bij Lemarco met plezier doen als eerste stap in een mogelijke samenwerking. Neem contact op voor een afspraak!

Wat mag u van Lemarco verwachten?

Samen met u en met 2 à 3 belangrijke stakeholders in uw bedrijf, houdt Lemarco een intakegesprek van 1 à 2 uur. Op basis hiervan stelt Lemarco een rapport op met:

  • beschrijving van uw specifieke situatieLemarco Addict perpetuum
  • voorstel tot plan van aanpak
  • eerste budgetraming voor eventuele volgende stap

Als leidraad bij het intkegesprek gebruikt Lemarco de 360° blueprint, het ADDICT perpetuum, Zo verliezen wij geen enkel aspect van uw bedrijf uit het oog.

Dit rapport wordt vervolgens, telefonisch of face-to-face, met u besproken. Pas daarna beslist u of u een overeenkomst voor businesscoaching met Lemarco wenst aan te gaan en volgens welke serviceformule .

Interesse? Contacteer Lemarco