Technologiebedrijven klagen er vandaag over dat hun marketing-inspanningen niet meer opbrengen: het is blijkbaar bijzonder moeilijk geworden om de prospect te inspireren met de juiste boodschap, op het juiste ogenblik, aan de juiste persoon.

De reden: het aankooptraject van de klant verloopt vandaag online en grotendeels anoniem. 70% van de ‘buying journey’ wordt afgelegd zonder dat de klant een leverancier contacteert.

Lemarco helpt u om als technologiebedrijf een go-to-market strategie te bepalen die de prospect inspireert door op het juiste moment in de buying journey de juiste content te brengen.