U moet als B2B-bedrijf een brede kloof overbruggen tussen uw product-service aanbod en de markt.  Misschien heeft uw organisatie in het kader van een turnkey project  nood aan extern advies of begeleiding ? U wil bovendien geen risico nemen en zeker zijn dat uw project binnen een bepaald budget en termijn afgerond wordt ?

Dan kan u op de expertise van Lemarco beroep doen voor:

  • Positionering & messagingstrategie
  • Go-to-market strategie en planning
  • Channel & ecosystems development
  • Online Demand Waterfall & leadconversie
  • Sales & customer engagement
  • Turnkey projecten & business development

Contacteer ons voor een gratis intakegesprek

Vooraleer tot samenwerking wordt overgegaan, is een vrijblijvend intakegesprek volgens ons essentieel.  Daarna ontvangt u van ons een voorstel met budget en plan van aanpak. Wij hechten immers belang aan een transparante communicatie om verrassingen voor u -en voor ons- te vermijden.

Contacteer ons