De Product/Market fit: de kip met het gouden ei?

Wie de ontwikkelingen in de technologiewereld van nabij volgt, ziet het keer op keer opnieuw gebeuren: slechts een beperkt aantal nieuwe technologieproducten of -oplossingen zullen ooit echt succesvol worden op de markt (natuurlijk ook doordat niet iedereen klant kan zijn bij Lemarco).

Wat is de verklaring hiervoor? Wie heeft de kip met het gouden ei in handen om een innovatie wél succesvol te maken?

Product/Market fit

Het geheim achter een succesvol product of innovatie ligt, aldus lazen we in een boeiende blogpost  van Shopify, in één enkele term: de Product/Market fit (het concept is trouwens een uitvinding van Marc Andreessen)

Succesvol innoveren is kwestie van timing en plaatsing. Het komt erop neer dat men eigenlijk net op het juiste ogenblik moet terechtkomen op de juiste markt met een product dat de behoeften van die markt kan invullen.

Het falen Van Google Glass is volgens ons  het meest frappante voorbeeld van een gebrek aan Product/Market fit: qua specs niets verkeerd mee, mooi en technologisch top of the bill. En toch, uitgespuwd door het publiek. Men is er niet klaar voor en weet eigenlijk niet wat men ermee kan doen…

‘Klantontwikkeling’ is minstens even belangrijk als ‘productontwikkeling’

Wat moet een technologiebedrijf dan wel doen om niet in die val te trappen? Wat minder focus op het eigen product, wat meer op de (toekomstige) klant.  In de woorden van Shopify: : ‘Klantontwikkeling’ is minstens even belangrijk als ‘productontwikkeling’.

‘Klantontwikkeling’ betekent dat enkele simpele vragen moeten beantwoord worden: wie is de potentiële klant, wat is zijn probleem en op welke manier zou u dat probleem oplossen?

Het leuke is dat de visie van Marc Andreessen mooi aansluit bij de aanpak die we ook bij  Lemarco hanteren. Met het ADDICT perpetuum  hebben wij immers een eigen blueprint ontwikkeld voor een succesvol innovatietraject.

In ‘ADDICT’ staat de eerste letter voor Align your corporate positioning. Waarmee we niets anders bedoelen dan een focus op het vertalen van de eigen productvisie naar de verwachtingen van de klant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.