De oplossing voor het probleem ‘marketing’

Lemarco the marketing gapIedereen kent het fenomeen van silovorming die groeiende bedrijven teistert. Daaruit ontstond doorheen de jaren een onuitroeibaaar fenomeen: marketing-afdelingen. Een bijzonder schadelijke silo die -paradoxaal genoeg- verantwoordelijk was voor de groeiende kloof tussen het bedrijf en de klant.

Met marketing als proces is er natuurlijk niks verkeerd. Marketing is en blijft essentieel. De vraag is alleen hoe je het binnen de organisatie implementeert. Een eerste reden waarom marketing-afdelingen zo nefast zijn voor de organisatie, is dat men op die manier de marketing-verantwoordelijkheid wegneemt bij de rest van de organisatie. Terwijl marketing zo belangrijk is, dat het net ieders verantwoordelijkheid zou moeten zijn.

Klantenbinding, leadgeneratie en bekendheid creëren in het algemeen: het zouden opdrachten moeten zijn die door de aderen stromen van iedere individuele medewerker, van boekhouder tot helpdesk-medewerker.

De marketing-medewerkers zelf kan weinig verweten worden: zij krijgen weinig of geen hulp van hun collega’s (tenzij er dringend een event moet georganiseerd worden om de pipeline te vullen…). Binnen hun silo geraken marketing-medewerkers in toenemende mate gefrustreerd door een gebrek aan waardering en ondersteuning door hun collega’s in operationele afdelingen, voornamelijk productmanagement en sales.

Er is echter een tweede probleem: de magere resultaten die een marketing-afdeling in de praktijk opbrengt wanneer men de kosten ertegenover zet. De verklaring voor dit tweede probleem ligt voor de hand: ‘marketing’ is zo’n breed competentiedomein geworden, dat geen enkele persoon al die expertises in zich kan verenigen.

Het kost een gemiddeld bedrijf met andere woorden handenvol geld om al die kennis in huis te halen binnen een eigen marketing-afdeling: strategie, grafische skills, copywriting projectbeheer, telemarketing, social media, webdesign, PR… en ik vergeet er nog. .

De oplossing voor het marketingprobleem

De oplossing is tweeledig. Het eerste luik betreft attitude: iedere medewerker moet marketing-verantwoordelijke zijn binnen het kader van zijn job. Een helpdesk-medewerker moet ogen en oren openhouden voor nieuwe business-opportuniteiten bij klanten; de CEO en de Sales Manager hebben een PR-verantwoordelijkheid én zijn uitstekend geplaatst om het strategische luik mee in te vullen; de CIO moet mee nadenken over website en het inzetten van sociale media, de financiële afdeling voor het goed spenderen van marketing-budgetten…

Marketing is dus geen functie, maar een attitude die wordt gedragen door iedere medewerker die bijdraagt tot waardecreatie voor de klant. Maar hoe zit het dan met specifieke opdrachten waarvoor men geen expertise in huis heeft? De oplossing ligt voor de hand. De meeste bedrijven realiseren zich dat ze niet-kernprocessen en taken veel effectiever en efficiënter beheren wanneer ze die outsourcen. Det is niet anders voor marketing.

Door de hulp in te roepen van freelance marketing-specialisten haalt men de experten in huis die specifieke opdrachten kunnen afwerken binnen de afgesproken termijn én binnen een vooraf afgesproken budget… wat in de meeste gevallen een pak voordeliger zal uitvallen dan een vast (jaar)salaris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.