ERP is dood. Leve ERP!

Sinds de jaren ’90 is ERP-software een ‘must’ geworden voor ieder bedrijf dat zichzelf respecteert: wie kan zich niet vinden in de belofte van volledig geïntegreerde bedrijfsprocessen?

Het succes van ERP had echter ook een keerzijde: softwareleveranciers gingen maar al te graag in op de vraag van hun klanten om de toepassing op maat aan te passen. Het gevolg: logge, weinig flexibele systemen die handenvol geld kostten bij onderhoud en upgrades.

De opkomst van cloud blijkt een katalysator voor een positieve evolutie die de hele ERP-markt nieuw leven inblaast: maatwerk wordt steeds meer afgezworen ten voordele van standaard-oplossingen.

Wat opvalt is dat deze trend in de eerste plaats door de traditionele ERP-leveranciers zelf wordt gedragen: Microsoft, SAP, en in de KMO-markt Exact. ‘Native’ coud-leveranciers zoals Netsuite en Intacct, blijven voorlopig marginale spelers in de ERP-wereld. Waarom is dat?

Omdat de discussie op zich over cloud-ERP of on-premise ERP, eigenlijk irrelevant is. De cloud is niet meer dan een ‘delivery mode’, een manier waarop je gebruik maakt van de software en waar de ‘motor’ zich bevindt.

De kritische succesfactoren bij de implementatie van ERP-software, blijven echter dezelfde als voorheen: welomlijnde doelstellingen aan de kant van de toekomstige gebruiker en een goed inzicht in de business van de klant en in projectopvolging aan de kant van het ICT-bedrijf.

De cloud heeft dus een enorme verdienste omdat het een drijvende kracht vormt naar meer standaardisatie van ERP-software, maar de criteria voor een succesvolle implementatie van ervan blijven dezelfde – in de cloud of on-premise. Net om die reden zijn het de ‘traditionele’ ERP-leveranciers die tot nader order de markt zullen blijven domineren, al zullen ze zich tegenover een klant die steeds mondiger wordt, wel nederig moeten opstellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.